Nahoru

Ekonomické a administrativní služby

  • Vedení pasportů domů a bytů
  • Předpis nájmu a poplatků za plnění spojená s užíváním bytů včetně jejich vyúčtování
  • Zajištění a optimalizace dodávek médií, odvozu odpadu a dalších služeb
  • Vedení účetnictví a daňové evidence spojené se správou domu
  • Vedení salda plateb, vyúčtování, záloh a ostatních investičních akcí
  • Vedení evidence nákladů na provoz nemovitosti
  • Poradenská činnost v oblasti pojištění
  • Inženýrská činnost při zajištění investičních akcí
  • Zajištění podkladů k provozu domu - domovní a provozní řády, informační nástěnky, webové stránky