Nahoru

Nabídka kurzů

 

Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.

Dvoudenní kurz je určen pro žadatele o udělení autorizace, nebo pro budoucí autorizované zástupce. Účastníci se seznámí s praktickou aplikací zákona 179/2006 Sb., se zásadami pro vzdělávání a hodnocení dospělých osob. Součástí kurzu jsou i praktické zkušenosti z organizace a průběhu zkoušek.

Absolvent kurzu získá osvědčení, že absolvoval přípravu na praktickou aplikaci zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a doklad o absolvování přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu 12 hodin.

Toto osvědčení je možno použít jako přílohu k žádosti o autorizaci, nebo získání kvalifikace zkušebního komisaře.

Cena za osobu 2.400,- Kč + DPH

 

Příprava lektorů a zkušebních komisařů pro zkoušky odborné způsobilosti

PK strážný a detektiv koncipient

Jednodenní kurz pro lektory, kteří připravují pracovníky bezpečnostních služeb ke zkouškám odborné způsobilosti pro PK strážný a detektiv koncipient. Účastníci získají potřebnou orientaci v problematice legislativních požadavků na odbornou způsobilost, naplňování požadavků odborné způsobilosti pro stanovenou profesní kvalifikaci. Seznámí se s metodikou přípravy žadatelů o zkoušku a se správným průběhem zkoušky.

Kurz je vhodný také pro zkušební komisaře, kteří vykonávají zkoušky odborné způsobilosti PK strážný a detektiv koncipient.  Seznámí se zde s aktuálními informacemi o průběhu kontroly zkoušek autorizujícím orgánem. V této části kurzu je proveden rozbor nejčastěji zjišťovaných nedostatků a praktická doporučení k jejich nápravě.

Cena za osobu  1.200,- Kč/os + DPH

 

Jak se chránit proti krádežím v prodejnách

Bezpečnostní kurz pro pracovníky obchodu

Jednodenní kurz je určen pro vedoucí prodejen, a další pracovníky obchodu, kteří přímo přicházejí do kontaktu se zákazníky adodavateli.Cílem kurzu je seznámit účastníky s nejčastějšími formami trestné činnosti, se kterými se mohou při své práci setkat a naučit je na tyto situace správně reagovat.Kurz začíná právním minimem, ve kterém se účastníci seznamují s vybranými právními normami. Jejich znalost tvoří potřebný rámec pro řešení praktických situací.

V další části jsou účastníci kurzu postupně seznamováni s jednotlivými formami trestné činnosti a s návody, jak v těchto situacích postupovat.Obsah je rozdělen podle skupin - trestná činnost zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.Výklad je doplněn instruktážními videozáznamy.

Součástí kurzu je také rozbor chování ve vybraných konfliktních situacích.

Cena za osobu  1.200,- Kč/os + DPH

 

Bezpečné chování při násilných incidentech ve školách

Bezpečnostní kurz pro pedagogické pracovníky

Účastníci:

Výcvikový kurz pro pedagogy (koordinátoryškolní bezpečnosti) vybrané k proškolení žáků v otázkách bezpečného chování při násilných incidentech.

Rozsah:

16 vyučovacích hodin, z toho 5 hodin teoretický vstup a 10 hodin praktický výcvik v řešení modelových situací,              
1 hodina - diskuse a zpětná vazba.

Obsah:

1. Násilné incidenty ve školách, typologie podle kritéria intenzity násilí (vyhrožování - telefonní hrozby, verbální útoky, fyzické útoky, fyzické útoky se zbraní, teroristické útoky), signály hrozícího nebezpečí, příčiny vzniku násilných incidentů.

2. Typologie pachatelů násilných incidentů podle chování a motivace.

3. Prostředky a postupy zvládání násilných incidentů (vyjednávání, prožívání a chování v roli rukojmího, komunikace se zasahujícími složkami, rodiči, médii).

4. Praktický nácvik v jednání s pachateli násilných incidentů (viz. bod 2) - řešení modelových  situací účastníky a jejich následná analýza.

5. Odborná a laická psychologická pomoc obětem násilných incidentů ve školách (krizová intervence, debriefing).

6.  Návrhy a metodické podklady pro přípravu žáků (studentů) v oblasti bezpečného chování při násilných incidentech ve školách (např. program projektového dne na dané téma).          

Cíl výcvikového kurzu:

Seznámit účastníky s možnými typy násilných incidentů ve školách a prakticky procvičit možné postupy k jejich zvládání.  Poskytnout účastníkům - pedagogům metodickou podporu (materiály a podklady k proškolení žáků a studentů).

Cena za osobu  2.400 Kč/os + DPH