Nahoru

Provozní a technické služby

  • Úklid a údržba společných prostor nemovitosti
  • Zajištění bezpečnosti bydlících
  • Údržba zelených ploch
  • Havarijní servis 24h
  • Technické prohlídky a periodické hodnocení stavu nemovitosti
  • Zajištění služeb spojených s bezpečností práce a požární ochranou
  • Zajištění drobných oprav nemovitosti
  • Zajištění revizí vyhrazených technických zařízení
  • Ekologická likvidace odpadů